Posted by: BPSOS | June 22, 2009

Hội Họp – Events: Ngày 4 Tháng 7: Chương Trình Đặc Biệt Mừng Chiến Thắng Lớn Nhất Của Hoa Kỳ Trong Lãnh Vực Chống Buôn Người

Houston Jul 2 09 Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS CAMSA human trafficking   Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB nạn buôn người

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: