Posted by: BPSOS | June 4, 2009

Cuộc Hội Họp – Events: BPSOS-Falls Church – Buổi Hội Thảo Miễn Phí Về Tín Dụng

credit Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS   families   Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB   gia đìnhJune 4, 2009: Văn phòng Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ tổ chức buổi hội thảo miễn phí về tín dụng để giúp đồng hương hiểu rõ về Tầm Quan Trọng Của Tín Dụng Tốt.

Sau những buổi hội thảo này, quý vị sẽ biết được tầm quan trọng của việc thành lập và duy trì tín dụng tốt cho chính mình. Dù quý vị không có trương mục chi phiếu hoặc thẻ tín dụng, quý vị sẽ biết cách bắt đầu như thế nào và từ đâu. Quý vị cần có thời gian để thành lập một quá trình tín dụng tốt. Tuy nhiên, đây là điều đáng làm bởi vì có được tín dụng tốt là nguồn nhiên liệu quý nhất giúp quý vị tăng trưởng mức thịnh vượng trong tương lai bằng cách giúp quý vị vay tiền mua xe, mở tiểu thương, mua nhà với tiền lãi thấp.

Buổi hội thảo này sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6, năm 2009 tại Boat People SOS.

Địa điểm:6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, VA

Giờ: 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng
Diễn giả: Ông Andy Trần của hang Wells Fargo.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh, xin liên lạc với co Thành Nguyễn số điện thoại 703.538.2190

Chúng tôi sẽ phục vụ ăn trưa miễn phí.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: