Posted by: BPSOS | May 29, 2009

Tài Liệu – Resources: Số An Sinh Xã Hội Cho Trẻ Em

SSI child Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS  families Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB gia đìnhMay 29, 2009: Khi quý vị sanh con, một trong những điều nên có trên danh sách “cần làm” là xin số An Sinh Xã Hội (Social Security) cho con.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: