Posted by: BPSOS | March 12, 2009

Tài Liệu – Resources: Thông Tin Về Bạo Hành Và Các Trung Tâm Tạm Trú Tại Canada Và Mỹ

10245717842March 12, 2009: Shelternet là một tổ chức bất vụ lợi ở Canada, tự nhận trách nhiệm làm giảm bớt các chướng ngại mà phụ nữ phải đối phó khi tìm sự giúp đỡ trực tuyến, và gia tăng khả năng kỹ thuật của các trung tâm tạm trú.

Shelternet cung cấp thông tin:

Phần này dành cho trẻ em. (Xin quý vị bấm vào đây.)

Phần này dành cho phụ nữ đang tìm thông tin và tài liệu về bạo hành, và giải thích vì sao các trung tâm tạm trú có thể giúp thay đổi được. (Xin quý vị bấm vào đây.)

Phần này dành cho bạn bè và gia đình. (Xin quý vị bấm vào đây.)

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu sự giúp đỡ tại bang Mỹ của quý vị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: