Posted by: BPSOS | February 23, 2009

Tài Liệu – Resources: Các Bảo Vệ Liên Bang Trước Sự Phân Biệt Vì Nguồn Gốc Dân Tộc

justiceFebraury 23, 2009: Luật Liên Bang cấm phân biệt dựa trên nguồn gốc dân tộc, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tật nguyền, giới tính và tình hình gia đình của con người.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu them chi tiết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: