Posted by: BPSOS | February 19, 2009

Cơ Hội – Opportunities: BPSOS Có Thể Giúp Quý Vị Mở Tiểu Thương Tại Nhà

stax3February 19, 2009: BPSOS-Maryland và BPSOS-Falls Church mở những lớp huấn luyện về cách thức mở tiểu thương và cho vay vốn $10,000!

Xin quý vị dùng Web browser Firefox và bấm vào đây để nghe thêm chi tiết.

Liên lạc: Dan Trần, dan.tran@bpsos.org, 301.439.0505 (Silver Spring, Maryland) hoặc Thành Nguyễn, thanh.nguyen@bpsos.org, 703.538.2190 (Falls Church, Virginia)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: