Posted by: BPSOS | January 29, 2009

Cuộc Hội Họp – Events: Những Thông Tin Hữu Ích về Việc Làm Chủ Một Căn Nhà

January 29, 2009: Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2 tới đây, BPSOS-Falls Church sẽ tổ chức buổi hội thảo miễn phí hàng tháng nhằm cung cấp và hướng dẫn bạn những thông tin hữu ích về việc làm chủ một căn nhà.

Giờ: 9:00-11:00 sáng

Tại văn phòng BPSOS, 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, Virginia.

Tài trợ: Andy Trần, Home Mortgage Consultant, Wells-Fargo

Xin ghi danh với cô Thành Nguyễn: 703.538.2190

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: