Posted by: BPSOS | December 15, 2008

Tài Liệu – Resources: Thực Hiện Các Bước Nhỏ để Phòng Ngừa Bệh Tiểu Đường

diabetesDecember 15, 2008: Người Việt Nam nào nặng cân rất dễ bị bệnh tiểu đường loại 2.

Hãy bàn thảo với bác sĩ của quý vị về rủi ro của quý vị.

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: