Posted by: BPSOS | December 1, 2008

Tài Liệu – Resources: Sổ Hướng Dẫn cho Người Mới Nhâp Cư

2307346918_240e2288a9December 1, 2008: Quý vị có phải là một thường trú nhân của Hoa Kỳ không?

Từ giờ trở đi, quý vị có quyền cũng như có trách niêm góp phần vào việc xây dựng tương lai cho nước Hoa Kỳ.

Xin quý vị bấm vào đây để đọc sổ hướng dẫn cho người mới nhâp cư.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: