Posted by: BPSOS | October 22, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: Hội Thảo Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người do BPSOS-Westminster Tổ Chức – 26 Tháng 10

October 22, 2008: Xin mời quý vị tham dự Hội Thảo Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người!

Chủ Nhật 26 tháng 10, 2:00-4:00 chiều

Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Đấu Tranh,10592 Trask, Garden Grove

Liên lạc: Tiffany Nguyễn, 714.775.2214

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: