Posted by: bpsoscdd | August 7, 2008

Tài Liệu – Resources: Vài Nét Về Chương Trình An Toàn Và Sức Khoẻ Lao Ðộng Và OSHA

August 7, 2008: Chương trình An Toàn Và Sức Khoẻ Lao Ðộng (CACOS) của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển được tài trợ bởi cơ quan An Tồn và Sức Khoẻ Lao Động (Cơ quan OSHA www.osha.gov) kể từ năm 2000. Chương trình hiện tại được thực hiện ở 6 thành phố: Raleigh/Charlotte, NC; Springfield, MA; Philadelphia, PA; Houston, TX and St. Louis, MO.

Chúng tôi đã hợp tác với những cơ quan để cung cấp những buổi huấn luyện cho cơng nhân và chủ nhân như Bộ Lao Động của tiểu bang North Carolina, Bộ Lao Động của tiểu bang Massachusetts, Cơ quan OSHA Regional III ở Philadelphia và Regional IV ở Atlanta.

Với mục đích giúp gia đính của quý vị tìm hiểu về OSHA, CACOS muốn giới thiệu cơ quan này (bấm vào đây).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: