Posted by: bpsoscdd | August 6, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: BPSOS-Falls Church Hội Thảo Tài Chánh – 6 Tháng 9

August 6, 2008: Mua được nhà không dễ, muốn làm chủ nhà càng khó. BPSOS-Falls Church mời quý vị tham dự hội thảo tài chánh ngày 6 tháng 9, tại 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, Virginia.

Đề tài: Phân Tích Về Tài Chánh (Phần 2)

Người trình bày: Andy Tran, Wells Fargo

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Loan Hanlon: (703) 538-2190

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: