Posted by: bpsoscdd | July 9, 2008

Tài Liệu – Resources: Đường Dây Thông Tin cho Cao Niên Người Việt ở Quận Fairfax, VA

Ngày 9, Tháng 7, 2008: Quý vị có phải là người sống trong Quận Fairfax, VA không? Quý vị có muốn đảm bảo hạnh phúc của các người cao niên trong gia đình của quý vị không?

Nếu có xin gọi số (703) 538-2190. Mục đích chính của đường dây là giúp đỡ các vị lớn tuổi không thông thạo Anh ngữ biết thêm các quyền lợi mà họ có thể hướng được khi cư ngụ trong Quận Fairfax. Ban tổ chức hy vọng sẽ càng nhiều người Việt được tận dụng những dịch v ụ công cộng hiện đang có.

Đường dây giúp đỡ này được thục hiện qua sụ hợp tác của UBCNVB và Cơ Quan Phụ Trách Dịch Vụ Gia Đình Quận Fairfax.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: