Posted by: bpsoscdd | July 3, 2008

Lớp – Classes: Điện Toán Căn Bản tại BPSOS-Falls Church

Ngày 3, Tháng 7, 2008: BPSOS-Falls Church sẽ tổ chức một lớp điện toán căn bản vào tháng 7. Lớp miễn phí này sẽ bao gồm nhiều đề tài như:

– Phần mềm/phần cứng

– Sáng tạo tài liệu

– Gởi, nhận, và xóa email

Để nhận thêm chi tiết, xin liên lạc với Loan Halon: (703) 538-2190

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: