Posted by: bpsoscdd | July 1, 2008

Tin Tức – News: Truyền Thanh – Chương Trình Tự Lập qua Tiết Kiệm và Giáo Dục

Ngày 1 Tháng 7, 2008: Mời quý vị tìm hiểu về chương trình Tự Lập qua Tiết Kiệm và Giáo Dục tại Bắc Virginia. (Bấm vào đây)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: