Posted by: bpsoscdd | June 23, 2008

Thành Quả – Results: RISE Marks 260 Served – RISE Đã Phục Vụ Trên 260 Người

JUNE 23, 2008: Chương Trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm Và Giáo Dục trên 5 tháng đã phục vụ trên 260 người trên toàn quốc. Khoảng 36 người đã tham gia vào chương trình phát triển trương mục cá nhân.

RISE served over 260 people nationwide in the last five months. Around 36 people enrolled in the savings program.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: